ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

  

นางสาวกรรณิการ์  สีเหลือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 

 

                   สายชั้นปฐมวัย

                                                                            

                                                                    นางสาวอัจฉรา  เรืองบุตร                         นางสาวจวยพร  เพ็ชรภิโรม

                                                                             ครู ค.ศ.1                                         ครูอัตราจ้าง อบต.

                                                                      

 

                        สายชั้นประถม          

                                                                       

                                                          นางอำพร   มิกราช                                   นางสาววริยา เจียมดี                              นางสาวสาวิตรี  พุฒภูงา

                                                               ครูชำนาญการ                                         ครู ค.ศ.1                                               ครู  ค.ศ.1

                                 

 

                                                                            

                                                         นางสาววราภรณ์  แคนดี                         นางสาวแสงเพชร   สิมสวน                         นางเพ็ชรินทร์  ศรีชัยสุวรรณ

                                                                ครูผู้ช่วย                                              ครูอัตราจ้าง อบจ.                                    พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

                                  

 

                   เจ้าหน้าที่

 

                                                                                     

                                                                 นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม                                           นายสุชาติ  นุชภิเรนท์

                                                                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                        นักการภารโรง

                                                                      

 

 

 

 


 

 

 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.