ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

alt

นางวรรณา  ภางาม

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ

alt

 

alt

นางสุนทรี  หน่องพงษ์
ครูชำนาญการ

นางอรพินทร์  คชาชีวะ
ครูชำนาญการ 

alt 

alt

นางสาวสุพัตรา  เลิศฤทธิ์เรืองสิน
ครูชำนาญการ

alt

นางอำพร  มิกราช
ครูชำนาญการalt

alt

นางสาวธนพร  ไชยโคตร
ครูผู้ช่วยalt

นายพิชิต  วงศ์ชนกนันท์
ครูผู้ช่วยalt

alt alt

นางสาวแสงเพชร  ทัพเพชร
ครูจ้างสอน อบจ.ปทุมธานีalt

นางอารยา  ทองเชื้อ
ครูจ้างสอน อบจ.ปทุมธานี

alt

นางสาวจรวยพร เพ็ชรภิโรม
ครูอัตราจ้าง อบต.หนองสามวังalt

นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

alt

 

 

นายชาตรี  บังเกิด

นักการภารโรง 

alt

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.