ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

  

นางสาวกรรณิการ์  สีเหลือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 

 

                   สายชั้นปฐมวัย

                                                                            

                                                                    นางสาวอัจฉรา  เรืองบุตร                         นางสาวจวยพร  เพ็ชรภิโรม

                                                                               ครูผู้ช่วย                                           พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

                                                                      

 

                        สายชั้นประถม          

                                                              

                                  นางสาวสุพัตรา  เลิศฤทธิ์เรืองสิน                        นางอำพร   มิกราช                              นางสาววริยา เจียมดี

                                          ครูชำนาญการพิเศษ                                      ครูชำนาญการ                                         ครูผู้ช่วย                                      

                                 

 

                                                              

                                          นางสาวสาวิตรี  พุฒภูงา                          นางสาวแสงเพชร   สิมสวน                            นางเพ็ชรินทร์  ศรีชัยสุวรรณ

                                                 ครูผู้ช่วย                                              ครูอัตราจ้าง อบจ.                                          พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

                                  

 

                   เจ้าหน้าที่

 

                                                                                     

                                                                 นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม                                           นายสุชาติ  นุชภิเรนท์

                                                                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                        นักการภารโรง

                                                                      

 

 

 

 


 

 

 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.