ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

นางสาวสุพัตรา  เลิศฤทธิ์เรืองสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ

alt

 

นางอำพร  มิกราช

ครูชำนาญการ

alt

นางสาวธนพร  ไชยโคตร

ครู

 alt

                 

                                    นายพิชิต  วงศ์ชนกนันท์

                                             ครู

alt

 

  

นางสาวแสงเพชร  ทัพเพชร 

ครูอัตราจ้าง อบจ.

 

 

 

นางสาวจรวยพร  เพ็ชรภิโรม

ครูอัตราจ้าง อบจ. 

 

 

 

นางสาวชญาภา  ชัยชนะ

ครูช่วยสอน อบต. 

 

 

นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม

ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไพรัช  แจ่มดวง

นักการภารโรง 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

Norsorpor.com - การศึกษา
Norsorpor.com - การศึกษาขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.