ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

นางสาวสุพัตรา  เลิศฤทธิ์เรืองสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ

 

นางอำพร  มิกราช

ครูชำนาญการ

นายพิชิต  วงศ์ชนกนันท์

ครู ค.ศ.1

                   

                             นางสาววริยา  เจียมดี

                                    ครูผู้ช่วย 

 

 

นางสาวแสงเพชร  สิมสวน 

ครูอัตราจ้าง อบจ.

 

 

 

นางสาวจรวยพร  เพ็ชรภิโรม

ครูอัตราจ้าง อบต.

นายวิรัช  กาเจ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

                                                

 

นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม

                                     เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

นายไพรัช  แจ่มดวง

นักการภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.